Info z oboru

Výroba kvalitního mléka je složitý proces a v dnešním vysoce konkurenčním prostředí mléčného průmyslu je malý prostor pro chyby. Tato část obsahuje nejnovější informace o dojení společně s informacemi vedoucí ke zlepšení kvality mléka a lepší produktivitě.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.