Před narozením

Úžitkovost telat a jalovic utváříme již před narozením.

Kravám, které stojí na sucho, a oteleným jalovicím věnujeme méně pozornosti, než si zaslouží. Ale je třeba si uvědomit, že právě tato období jsou důležitá pro budoucí produktivitu a výkonnost zvířete.

Optimální management a správná výživa zajišťuje kravám stojícím na sucho a oteleným jalovicím zdravé narození, silná telata a optimální počátek laktace.

Existují užiteční ukazatelé, které bychom měli uchovávat v mysli po celou dobu před narozením zvířete. Kliknutím na publikaci "Péče o telata" o nich získáte úplný přehled.

Dodržujte:

 • Minimální období stání na sucho – 45 dní
 • Přizpůsobte dávky kravám stojícím na sucho
 • Zajistěte dostatečnou zásobu vitamínů rozpustných v tucích
 • Nabídněte kravám chutnou a čistou dávku píce a velké množství čerstvé vody
 • Pečlivě sledujte krávy, které mají 3 dny do porodu, minimálně dvakrát denně
 • Pokud je to nutné, očkujte krávy stojící na sucho, abyste podpořili úroveň protilátek v mlezivu

Vyvarujte se:

 • Vynechání nebo zkrácení doby stání na sucho
 • Vysokému přísunu kalcia a draslíku
 • Přesouvání krav 10 – 3 dny před porodem
 • Stresu z přehřátí v pokročilém stádiu březosti
 • Přezvěření krávami těsně před porodem
 • Náhlých změn ve složení krmných dávek
 • Porodu na laťky nebo v boxech

Více o období před porodem se můžete dozvědět v naší brožuře "Péče o telata".

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.