První den života telete

First days of life

Správné podmínky pro úspěšný porod.

Jako by už nebylo pro tele dost náročné překonat těhotenství a úspěšně přijít na svět, nyní musí čelit světu plného infekcí, podnebí a výživě. Dobrá péče o celkové prostředí do kterého tele přijde je životně důležité pro jeho budoucí rozvoj.

Dodržujte:

 • O novorozená telata se musíte začít starat ihned po porodu
  - Ujistěte se, že tele je suché, aby neprochladlo
  - Ochraňte ho před studeným ovzduším poskytnutím hostečného množství podestýlky
  - Smočte pupík ve schváleném jódovém roztoku
 • - Zvažte tele
 • Do dvou hodin od porodu je třeba, aby tele vypilo minimálně 4l (nebo 10% BW) velmi kvalitního mleziva
 • Je třeba se vyvarovat průvanu
 • Vyplňujte potřebné protokoly, držte se pravidel hygieny a tím předcházejte přenosu chorob
 • Po složitých porodech dodržujte speciální léčebné postupy určené těmto telatům
  - Mějte na místě k dispozici jasné kontrolní postupy
  - Kontrolujte stav a teplotu novorozených telat každé 2 hodiny
 • Přesuňte krávu do samostatného boxu do 24 hodin
 • Zjistěte příčinu problému v raném stádiu a ihned problém řešte

Vyvarujte se:

 • Vlhkým telatům
 • Neposkytnutí péče telatům ihned po porodu
 • Podávání nekvalitního nebo nedostačujícího mleziva
 • Ponechání slabých telat bez dozoru

Mnohem více o prvních dnem telete můžete najít v naší brožuře „Péče o telata“.

Důležitost mleziva

Brožura "Péče o telata"

DeLaval sortiment - Péče o telata

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.