První měsíc

First month

Urychlete růst

V průběhu prvního měsíce života telete sledujeme vývoj bachoru a přípravu na odstavení. Tele bude i nadále závislé na plnotučném mléce nebo jeho náhražce, jelikož slez je stále hlavní částí žaludku podílející se na trávení. Stupeň krmení mlékem a krmný program by měl být upraven dle váhy telete, jeho zdraví a podnebním podmínkám.

Vyššího tempa růstu můžeme dosáhnout pomocí větších porcí, to tak dlouho dokud krmení postupně staví, tím předcházíme problémům s průjmy. Nesmíme zapomínat na to, že krmením menším množství mléka než je doporučené, může mít za následek chabý růst.

Dodržujte:

 • Kontrolu průměrných denních výnosů
 • Pro vyšší tempo růstu by denní krmná dávka měla být nad 700g/1,5lb (>2 krát více než udržovací dávka)
 • Upravte množství mléka nebo jeho náhražky podle okolní teploty
 • Dejte k dispozici dostatečné množství kvalitních starterů
  - mezi jednotlivým krmení telat je třeba odstranit zbytky starterů
 • Poskytněte zvířatům snadný přístup k čerstvé vodě
 • Zajistěte dostatečné množství prostoru pro přesun, hraní a pobíhání
 • Zajistěte, aby se tele alespoň jednou denně postavilo, zkontrolujte, že se zvíře plně natáhne, pokud ne, zkontrolujte tele
 • Když odrohujete telata, používejte lokální anestezii a přípravky na tišení bolesti

Vyvarujte se:

 • Vlhkým telatům a vlhké podestýlce
 • Opožděnému ošetření telat, která vykazují známky snížené chutě k jídlu nebo jsou podezřelá z nákazy
 • Promíchání skupin telat s větším věkovým rozdílem než 3 týdny
 • Špatné kvalitě vzduchu

Mnohem více o prvním měsíci života telete naleznete v naší brožuře „Péče o telata“.

Krmení pro vysoké tempo růstu

Brožura "Péče o telata"

DeLaval sortiment - Péče o telata

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.