Druhý měsíc

Second month

Klidné a zdravé odstavení

Na začátku druhého měsíce sledujeme, zda si tele stále bere pevné krmivo i mléko. S péčí bychom se měli zaměřit na udržování zdravého tempa růstu pomocí pravidelného krmení a každodenní kontrole zdravotního stavu.

Mezi druhým a třetím měsícem by mělo zvíře plně přejít z mléka na pevnou stravu. Telata jsou během tohoto období velmi citlivá na stres a náchylná k různým onemocněním, což může následně snížit jejich tempo růstu. Několik bodů, které je nutné během tohoto období hlídat:

 • Kontrola průměrného denního nárůstu váhy
 • Denní příjem krmiva nad 750g/1.65lb (500g/1.1lb) pro uchování tempa růstu
 • Kontrola spotřeby koncentrátu
 • Používejte záznamové respirační karty k časnému odhalení a léčbě nemocných telat
 • Navrhněte program pro hygienu telat ustájených ve skupině tak, abyste omezili přenos chorob
 • Izolujte nemocná zvířata
 • Odstavit zvíře postupně pomocí zvýšení příjmu pevného krmiva
                                                                                      

 

 • Vlhkých telat
 • Snížení příjmu mléka než tele dosáhne 3 denního průměrného příjmu starteru 200g/d
 • Náhlé změny v množství a typu krmiva
 • Změně ustájení, složení ustájení těsně před odstavením

Mnohem více o druhém měsíci života telete naleznete v naší brožuře „Péče o telata“.

Důležitost hygieny

Brožura "Péče o telata"

DeLaval sortiment - Péče o telata

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.