Třetí až šestý měsíc

Third to sixth month

Krmte tak, abyste udrželi zdravý růst

Během tohoto období má dobrý přístup ke kvalitnímu krmení přímý vliv na vysoké tempo růstu. Je třeba mít na mysli, že pomalý růst v tomto období bude pro tele znamenat to, že bude vždy krok pozadu, eventuelně se to následně odrazí ve výsledcích telení a mléčné výnosnosti.

Až do stáří šesti měsíců by krmné dávky jalovic měli být energeticky vydatné a bohaté na bílkoviny. Je třeba se vyhnout podvýživě, jelikož ta má za následek zpomalený růst a opoždění chovu.

Je dobré si zapamatovat následující body:

 • Kontrolu tělesné hmotnosti, zpomalení růstu a denní průměrné výnosy
 • V období odstavení poskytněte zvířatům krmení se správným poměrem energie a bílkovin
  - analyzujte energetický a bílkovinný obsah v přijímané píci
  - v případě potřeby dokrmujte minerály
 • Denní příjem krmiva nad 750g/1.65lb (500g/1.1lb) pro uchování tempa růstu
 • Používejte záznamové respirační karty k časnému odhalení a léčbě nemocných telat 

 • Přeskupení nebo přesunu zvířat dříve než 2 týdny po odstavení
 • Velkým skupinám
 • Častému přeskupení
 • Nízkému obsahu bílkovin v krmení
 • Nízkoenergetickému krmivu
 • Pastvě bez doplňkového krmiva

Mnohem více o třetím až šestém měsíci života telete naleznete v naší brožuře „Péče o telata“.

                      

Správna strava

Brožura "Péče o telata"

DeLaval katalog o telatech

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.