Pohodlí dojnic a chování stáda

Photo of dairy cows being herded

Abychom pochopili chování stáda, potřebujeme spoustu znalostí. Avšak, když se na věc podíváme z pohledu pohodlí dojnic, jsme schopni zhodnotit konkrétní chování krávy ve stádu, na základě čehož určíme místa ve stáji, která by měla být vylepšena.

Věděli jste, že když se krávy pasou na poli, často napodobují své chování, tudíž se hodně z nich krmí a odpočívá ve stejný čas. Toto chování přetrvává i ve vnitřních prostorách, kdy když se jedna z krav jde nakrmit, přidají se další.
Z pohledu pohodlí dojnic jsme schopni identifikovat specifické chování stáda a určit místa ve stáji, která by byla vhodná ke zlepšení.

Příkladem může být výkyvný kartáč umístěný po pravé straně, který lze využít k usměrnění pohybu jednotlivců po stáji, ale také ke snížení konfliktů mezi zvířaty, zejména v části pro krmení a napájení.

Avšak to není jedinou výhodou tohoto drbadla. Může nám zajistit i snížení pracovních sil, jelikož není nutná manuální péče o zvířata v této oblasti, dále také může vést ke snížení počtu zranění krav o ostré předměty v okolí stájí.

Více o tom, co Vám zvířata naznačují, se dočtete na Varující signály zvířat.

O dojnicích a sociálním chování čtěte více zde  www.milkproduction.com

Na farm management blog můžete nají více informací o zdraví zvířat.

Pohodlí dojnic

Kuhkomfort hat einen direkten Einfluss darauf, wie lange die Kühe leistungsfähig und gesund im Betrieb bleiben.

...má přímý vliv na zdraví a produktivitu Vašich krav.

Zjistěte míru pohodlí ve Vaší stáji!

Obraťte se na Vašeho lokálního DeLaval zástupce výběrem ze seznamu.


Výkyvný kartáč pro krávy

A cow enjoying the cow brush

Výhody výkyvného kartáče pro krávy

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.