Pohodlí krav v lehacích boxech

A cow in a cubicle resting on a cow mattress

V případě, že mají krávy dostatek prostoru pro odpočinek, čisté a pohodlné místo, na kterém mohou ležet, přispívá to k jejich lepšímu vztahu ke stájím i k ostatním zvířatům.

Pohodlí krav v lehacích boxech závisí v podstatě na dvou věcech: měkkosti povrchu na daném místě a prostoru vyhraněném pro ulehání a vstávání.

Jednotlivá stání musí mít dostatečnou velikost, aby bylo zvířeti umožněno snadné ulehnutí a vstávání bez jakýchkoliv překážek, zraněních, anebo strachu.

Nemalou roli v lehacím boxu hraje také podestýlka. Matrace pro krávy jsou hygienickým a efektivním řešením (dají se jednoduše opláchnout), zabraňují zraněním kolen a připomínají kravám pastvu.

Většina dojnic preferuje ležet při přežvykování.  Pokud zvířata naleznete v odpočinkovém boxu zadní částí vně nebo úplně mimo box, je to znamením, že se tam kráva necítí pohodlně.

Je potřeba se přesvědčit, že je zde dostatek prostoru pro položení hlavy a přežvykování. Z důvodu volných nefunkčních zábran se nejčastěji setkáváme s provedením, kdy po stranách máme tyto dvě zábrany a vpředu máme zeď. Dospělá kráva potřebuje minimálně 0,5m volného místa před sebou, aby mohla přežvykovat, celkově by stání mělo mít alespoň 2,7m.

Více informací o pohodlí krav v lehacích boxech se dočtete na www.milkproduction.com

Pohodlí krav

Kukomforten har direkte innvirkning på hvor lenge kyrne dine er sunne og produktive.

...má přímý vliv na zdraví a produktivitu Vašich krav.

Zjistěte míru pohodlí ve Vaší stáji!

Obraťte se na Vašeho lokálního DeLaval zástupce výběrem ze seznamu.


Zde snadno naleznete produkty do lehacích boxů

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.