Světlo, vzduch a teplota ve stáji

A dairy cow prefers cool temperatures and light barn conditions

Je potřeba si uvědomit, že Vaše krávy mají raději chladnější teploty. Když teplota ve stáji přesáhne 25ºC (77F), začnou energii určenou pro výrobu mléka spotřebovávat na ochlazení svého vlastního těla. Také špatná kvalita vzduchu může mít negativní dopad na kvalitu mléka.

Dobrá ventilace je základem čerstvého vzduchu a jeho správného oběhu v budově, kde máte ustájená zvířata. Aby Vaše dojnice dosáhly svých možností v produkci mléka, potřebují čerstvý a čistý vzduch. Neblahý vliv na Vaše krávy má příliš vysoká vlhkost vzduchu, vysoká koncentrace bioplynů, patogenů a prachu.

Přirozená ventilace

V rámci zajištění dobře větraného prostoru přirozenou cestou Vám nabízíme DeLaval větrací plachty, větrací panely a komínové průduchy. Zvolením správné ventilace zlepšíte kvalitu života Vašim dojnicím.

Mechanická ventilace

V případě mechanické ventilace Vás určitě první napadnou větráky. Avšak to je pouze jedna z částí dobrého větracího systému. Větráky ve větracím systému pouze zajišťují odvod vzduchu, avšak pro plně funkční řešení je nutné zajistit i přívod čerstvého vzduchu.

Efektivní osvětlení stájí

Právě jako lidé, tak i krávy jsou více výkonné při správném osvětlení. Skutečností je, že při správném nastavení osvětlení dle rozlohy Vaší stáje, budou Vaše dojnice produkovat více mléka. Na toto je třeba dbát hlavně v zimě, kdy je obecně méně světla.

Přečtěte si více o ventilaci, osvětlení a jejich dopadu na krávy www.milkproduction.com

Pohodlí dojnic

Kukomforten har direkte innvirkning på hvor lenge kyrne dine er sunne og produktive.

...má přímý vliv na zdraví a produktivitu Vašich krav.

Zjistěte míru pohodlí ve Vaší stáji!

Obraťte se na Vašeho lokálního DeLaval zástupce výběrem ze seznamu.


Jak moc důležité je mít ventilaci.

Rychlé vyhledání produktů souvisejících s osvětlením a ventilací.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.