12 zlatých pravidel pro konvenční dojení

 
Zde lze stáhnout v PDF

Před dojením

1. Pravidelně kontrolujte zdravotní stav mléčné žlázy  2. Dodržujte správné pořadí úkonů při dojení 3. Vždy odstříkejte mléko před dojením 4. Před dojením proveďte očistu a/nebo dezinfekci struků
1
 
2
 
3
 
4
 

Běhen dojení

5. Zkontrolujte dojící podtlak 6. Dojící soupravu nasaďte včas 7. Zabraňujte předojování  8. Správně sejměte dojící soupravu
5
 
6
 
7
 
Detach milking cluster correctly
 

Po dojení

9. Okamžitě dezinfikujte struky 10. Umyjte/dezinfikujte dojící zařízení 11. Zajistěte řádné zchlazení mléka 12. Pravidelně kontrolujte výsledky dojení
Disinfect teats immediately
 
10
 
11
 
12
 


Detailní popis konvenčního dojení

Před dojením

1. Pravidelně monitorujte zdravotní stav mléčné žlázy

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Zdravotní stav mléčné žlázy pravidelně kontrolujte; nejdříve kontrolujte čerstvě otelené prvotelky a krávy 1–2 týdny po otelení (použijte Delaval Kalifornský test mastitidy CMT, DeLaval měřič somatických buněk DCC, Herd Navigator HN, atd...)
 • Pravidelně vyhodnocujte informace o kvalitě mléka z mlékárny
 • Ukládejte záznamy o zdravotním stavu mléčné žlázy každé krávy
 • Mléko identifikovaných nemocných krav skladujte vždy odděleně

2. Dodržujte správné pořadí úkonů při dojení

 • Nejdříve začněte dojit zdravé krávy a zdravé prvotelky
 • Dále podojte čerstvě otelené krávy a prvotelky - dokud nejsou zkontrolovány na zdravotní stav vemene
 • Naposledy vždy podojte starší a nemocné krávy nebo je podojte v oddělené skupině

3. Vždy odstříkejte mléko před dojením

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Mléko nikdy neodstřikujte přímo na podlahu
 • Odstříkněte 2-3 střiky mléka z každého struku do odstřikovacího hrnku nebo nádobky.
 • Prohlédněte mléko, nejsou-li v něm sraženiny, barevné nebo jiné změny.
 • Abnormální mléko vždy skladujte odděleně
 • Odstříkávání také stimuluje spouštění mléka

4. Před podojením proveďte očistu a/nebo dezinfekci struků

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Očistěte struk a hrot struku, přednostně použijte schválený přípravek na očistu struků před dojením
 • Pokud je povolena dezinfekce struků před dojením: použijte schválený přípravek na dezinfekci struků před dojením a před jeho setřením počkejte 30 sekund
 • Pro očistu a řádné osušení každého struku používejte ve všech případech jednorázové papírové ubrousky nebo utěrky na vemeno 
 • Nikdy nepoužívejte stejnou utěrku nebo ubrousek na více krav
   

Během dojení

5. Zkontrolujte dojicí podtlak

 • Na začátku každého dojení vždy zkontrolujte podtlak dojení.
 • Hladina podtlaku, rychlost pulzace a poměr pulzace by měly být v souladu s doporučením společnosti DeLaval

6. Dojicí soupravu nasaďte včas

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Vždy se ujistěte, zda jsou dojicí soupravy mezi dojením jednotlivých krav čisté a je-li to nutné, i dezinfikované
 • Dojicí soupravu nasaďte během 60-ti sekund po přípravě struku
 • Během nasazování zabraňte pronikání vzduchu do dojicí soupravy
 • Zkontrolujte polohu nasazené dojicí soupravy
 • Ujistěte se, zda jsou dlouhé mléčné hadice srovnány s pulzační hadicí, aby nedocházelo k jejich překroucení

7. Zabraňte předojování

 • Sledujte proces dojení; nic jiného nedělejte
 • Předojování může poškodit hroty struků
 • Identifikujte konec dojení; přímým sledováním toku mléka; nebo pomocí čidel
  toku v případě automatického snímání dojicí soupravy

8. Dojicí soupravy řádně sejměte

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Při ukončení dojení vypněte podtlak do dojicí soupravy (manuálně nebo automaticky)
 • Před sejmutím soupravy dbejte na to, aby byl pokles podtlaku zcela ukončen
 • Vemeno nevymačkávejte
 • Po vypnutí podtlaku sejměte dojicí soupravu
   

Po dojení

9. Struky okamžitě dezinfikujte

 • Vždy používejte jednorázové rukavice a vždy zajistěte, aby byly čisté
 • Ihned po sejmutí dojicí soupravy struky namočením nebo sprejováním dezinfikujte
 • Použijte schválený dezinfekční přípravek na ošetření struku po dojení, jelikož se jedná o nejúčinnější způsob, jak zabránit rozšíření mastitid
 • Zajistěte, aby si krávy po dobu 30-ti minut po dojení nelehaly

10. Umyjte/dezinfikujte dojicí zařízení

 • Očistěte z vnějšku dojicí jednotky a také všechny povrchy na dojírně
 • Po každém dojení dojicí systém zevnitř propláchněte a umyjte, a to buď manuálně nebo automaticky
 • Používejte schválené detergenty, dodržujte dávkování, postup a pokyny o požadované teplotě na etiketě
 • Jestliže se požaduje dezinfekce dojicího systému, používejte schválené dezinfekční přípravky, sledujte instrukce na etiketě
 • Sejměte dojicí soupravy z mycích nástavců a nechejte dojicí systém a dojicí jednotky vyschnout (odkapat)

11. Zajistěte řádné zchlazení mléka

 • V průběhu dojení a po jeho ukončení vždy kontrolujte teplotu, která zajišťuje, že je dosaženo řádného zchlazení
 • Ujistěte se, že vždy dodržujete příslušná doporučení mlékárny na teplotu chlazení
 • Systém chlazení mléka a skladovací tanky na mléko je nutné umýt okamžitě po jejich vyprázdnění, používejte schválené detergenty

12. Pravidelně monitorujte výsledky dojení

 • Pravidelně vyhodnocujte informace ze sestavy z mlékárny (kontroly užitkovosti) o kvalitě a složení mléka
 • Jsou-li dostupné, pravidelně je kontrolujte proti údajům z CMT, DCC, HC atd...
 • Pravidelná preventivní údržba včetně výměny strukových návleček, hadic a jiných částí v souladu s doporučením společnosti DeLaval je nejlepší způsob, jak zajistit dobře fungující systém dojení.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.