Automatizované dojení - co to znamená?

Robot milkers in a milking hall

V dnešní době po celém světě žije spíše více lidí ve městech než na vesnicích. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že do roku 2030 bude 6 lidí z 10 žít ve městech a do roku 2050 se tento počet zvýší na 7 lidí z 10.  V následujících několika desetiletí bude mít prudký růst měst a rapidní nástup střední třídy za následek výrazné zvýšení spotřeby produktů s přidanou hodnotou, mezi které mimo jiné patří i ty mlékárenské.

Zajistit, aby se v budoucnu střetla celosvětová produkce mléka s požadavky trhu, bude znamenat, najít více účinných způsobů jak vyrábět mléčné produkty jako je mléko a ostatní. Klíčem toho je udržitelný a dlouhodobý přehled o výrobě potravin v případě, kdy podmínkami jsou snížený dopad na životní prostředí a povzbudivá ekonomická stabilita potřebná k rozběhnutí obchodu na konkurenčních trzích jako je potravinová výroba.

Automatizované dojení znamená získávání mléka od mléčných plemen bez lidského zásahu. Dojení je pouze jedna z mnoha činností, které můžeme v rámci mléčného farmaření automatizovat. Farmáři mohou například používat poloautomatické či automatické brány pro usměrnění pohybu krav, dále automatický snímač dojící soupravy, který se používá pro odejmutí dojícího zařízení, kdy následně automatizovaný sprejový systém očistí a dezinfikuje struky.

Farmáři si mohou vybrat jaký stupeň automatizace jim nejvíce vyhovuje.

Automatický dojící systém (AMS) je navrhnut tak, aby práce na mléčné farmě byla více efektivní a zisková bez těžké práce. AMS byl komerčně dostupný od začátku 90 let a je schopen významně snížit částku, kterou farmáři zaplatí zaměstnancům podílejících se na procesu dojení. Kromě snížení zaměstnaneckých nákladů a předcházení problému jako je dostupnost, AMS umožní farmářům více se zaměřit na záležitosti spojené s vedením farmy jako je krmení, chov, zdraví a hygiena. Mimo jiné nesmíme zapomenout na čas získaný pro své soukromé aktivity a rodinu. Pro farmáře by to mělo znamenat celkové zlepšení kvality jejich života. I pro krávu to znamená zlepšení kvality jejího života a jeho prodloužení.

AMS je kompletní řešení zahrnující automatické krmení, dojení, rozbory, reprodukci a proces ochlazování. Každá část tohoto procesu zahrnuje důležitá data a výkonnostní kritéria, která by měla být analyzována tak, aby docházelo ke snížení nákladů na krmení, zlepšení produkce chovu a jeho zdraví, a k produktivním kravám.

Je rozdíl mezi automatizovaným a robotickým dojením?

Termíny „automatizované dojení“ a „robotické dojení“ se zaměnitelně používají pro získání mléka od mléčných plemen bez lidského zásahu.

DeLaval automatizovaný systém dojení sestává z dojícího stroje, systému umisťování strukových gum, robotického ramene, automatického sejmutí strukových násadců a bránového systému pro řízení pohybu krav. Následně řídící systém DelPro kontroluje a analyzuje získaná data.

Proč byste si měli vybrat dojícího robota?

V případě dotazů neváhejte a obraťte se na vašeho obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.