Efektivní řízení stáda v dojírně

Efektivní řízení stáda znamená používat správné nástroje a procesy, kombinovat je, a tím zajistit vašim kravám dlouhý a produktivní život.

Pokud tohoto dosáhnete efektivní cestou, můžete snížit náklady na obvyklou inseminaci, veterinární péči a krmení, zatímco zvyšujete produktivitu a kvalitu mléka.

Vyladěný management farmy

DeLaval Farm Management software je inteligentní systém, který spojuje různé oblasti v rámci činností spojených s dojení dohromady, a tím vylepšuje management farmy. Jakmile dojde k propojení, systém informace zaznamená a porovná. Toto může být následně použito pro vytváření zdravotní reportů, reportů o produktivitě, reprodukci, zařízení a dojení. Se všemi těmito informacemi můžete doladit veškeré činnosti a vylepšit produktivitu.

Přeměna získaných informací do produktivity  

Účinný monitoring krav a mléka poskytuje spoustu informací, které potřebujete ke zlepšení zdravotního stavu krav, jejich plodnosti, ale i kvality mléka. Kvalitní přístroje na měření mléka a identifikaci krav jsou klíčovým zdrojem informací, které se ihned přenáší do vašeho farm management systému.  

Informace na dosah ve správný čas

Jakmile začne dojení, lze veškerá data o krávě a mléku poslat k vám do jámy. Je krev v mléce, mělo by být mléko odděleno, je fungování podtlaku v pořádku? S těmito a více informacemi, které máte obratem u sebe, jste schopni se rozhodnout pro nejlepší možný postup nebo obratem obdržíte automatickou odpověď ze systému s doporučeným postupem.

Snížení rizika nakažení stáda nemocemi

Pokud vaše kráva onemocní, poslední věc, kterou si přejete je, aby se nakazil zbytek stáda. Díky vyplachování strukových gum po každém dojení můžete předejít rozšíření mastitidy ve vašem stádě. Pravidelné ošetřování a čištění paznehtů, jakmile krávy opustí dojírnu, může snížit riziko jejich infekce. Dodržování obojího zvýší produktivitu krav a délku jejich života.

Krmení: klíč k produktivitě a snížení nákladů

Vyspělé krmné programy můžou stát za všemi rozdíly na vaší farmě. Můžete zlepšit zdravotní stav stáda, snížit náklady na krmení a zvýšit kvalitu mléka a produktivitu. Nicméně, provádění veškerých nutných úkolů vyžaduje značné zdroje. Plné automatizace můžete dosáhnout pomocí našeho programu Optimat.

Vědět s jistotou: detekce říje a zdravotní stav

Herd Navigator je nejlepším systémem pro farmáře, kteří chtějí být o krok napřed před svým stádem. Herd Navigator vám s 99% jistotou poví, zda je kráva v říji, anebo jí trápí ketóza nebo mastitida. Toto je schopný určit 3 dny předtím než by to byl schopen poznat člověk, také vám doporučí následný postup a způsob léčby. S pomocí Herd Navigator můžou být reprodukční cykly kratší a náklady na veterinární péči nižší. Výzkumy ukazují, že s Herd Navigator můžete očekávat, že na každé krávě získáte 250 EUR.

Získejte účinný ukazatel plodnosti

Chování krávy je důležitým ukazatelem toho, jak se cítí. S účinným systémem měření aktivity můžete sledovat jednotlivé pohyby krávy v celé stáji a následně vyhodnotit.  Pokud je kráva v říji, obdržíte tuto informaci přes systém managamentu farmy a máte možnost se obratem připravit na inseminaci. Systém také hlídá snížení aktivity krav, což může ukazovat na nemoc a lze ihned reagovat.

Kontakt

Zařaďte PLUS+ do vašich každodenních činností.

Kontaktujte DeLaval, ať víte jak.

Product to promote

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.