Efektivní řízení stáda v kruhové dojírně

Efektivní řízení stáda v kruhové dojírně znamená používat správné nástroje a procesy, kombinovat je, a tím zajistit vašim kravám dlouhý a produktivní život.

Získávejte správné informace efektivně

Kvalitní přístroje pro měření mléka a identifikaci krav jsou klíčovým zdrojem informací jako je vodivost, tok mléka a zdravotní stav vemene, tyto informace jsou okamžitě přeneseny do vašeho systému managementu farmy, který je vám dostupný kdekoliv, kde se nacházíte. Tato data jsou životně důležitá pro zdraví vašich zvířat, plodnost a kvalitu mléka. Jakmile máte tyto informace u sebe, jste schopni zvolit nejlepší možný postup. Následně obdržíte automatickou odpověď ze systému doporučující postup.

Farm management tak, jak by měl vypadat

DeLaval Farm Management software propojuje různé oblasti spojené s dojením a zlepšuje váš celkový přehled o managamentu farmy. Jakmile dojde k propojení, systém informace zaznamená a porovná. Toto může být následně použito pro vytváření zdravotních reportů, reportů o produktivitě, reprodukci, zařízení a dojení. Veškeré potřebné informace máte na dosah. Se všemi těmito informacemi můžete doladit veškeré činnosti a vylepšit produktivitu.

Získejte účinný ukazatel plodnosti

Chování krávy je důležitým ukazatelem toho, jak se cítí. S účinným systémem měření aktivity můžete sledovat jednotlivé pohyby krávy v celé stáji a následně vyhodnotit.  Pokud je kráva v říji, obdržíte tuto informaci přes systém managamentu farmy a máte možnost se obratem připravit na inseminaci. Systém také hlídá snížení aktivity krav, což může ukazovat na nemoc a lze ihned reagovat.

Proaktivní zdravotní péče: dohled na zdraví v reálném čase

Pokud znáte počet somatických buněk v mléce krávy, znáte její zdravotní stav. DeLaval příruční měřič somatických buněk vám umožňuje naměřit přesné hodnoty, takže máte možnost včas odhalit mastitidu nebo zdravotní problémy s vemenem. V případě, že tato měření budete provádět pravidelně každý den, snížíte tím náklady na veterinární ošetření, případná antibiotika, riziko výskytu mastitidy ve vašem stádě a potencionální ztráty v objemu mléka.

Udržujte struky zdravé a čisté, snížíte tak požadavky na pracovní sílu

Sterilace struků je důležitou činností při dojení, hlavně kvůli zdraví a hygieně. Když se provádí řádně, pomáhá zabezpečit jak zdraví krávy, tak kvalitu mléka. Dále se může projevit i v nižším zatížení pracovních sil. Automatizace této činnosti pomocí postřikového robota zajišťuje důkladný postřik struků s použitím správného množství dezinfekce pokaždé, když k němu dojde. Tímto dojde k snížení spotřeby postřikové látky a výraznému snížení zatížení pracovních sil.

Snížení rizika nakažení stáda nemocemi

Pokud vaše kráva onemocní, poslední věc, kterou si přejete je, aby se nakazil zbytek stáda. Pravidelné ošetřování a čistění paznehtů zvířat, jakmile opustí kruhovou dojírnu, může snížit riziko nákazy paznehtů infekcemi. Tato důkladná péče sníží vaše náklady na veterinární ošetření.

Krmení: klíč k produktivitě a snížení nákladů

Vyspělé krmné programy můžou stát za všemi rozdíly na vaší farmě. Lze snižovat náklady na krmení, zatímco se zvyšuje produktivita a kvalita mléka.  Nicméně, provádění veškerých nutných úkolů vyžaduje značné zdroje. S kompletním krmným systémem pro kruhové dojírny můžete automatizovat různé činnosti v rámci krmného procesu – receptura, výroba, míchání a dodávka směsi - lze rozdělovat krmení a koncentráty na různých místech okolo stáje.

 

 

 

Kontakt

Zařaďte PLUS+ do vašich každodenních činností.

Kontaktujte DeLaval, ať víte jak.

Product to promote

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.