Efektivní řízení stáda ve vazné stáji

Efektivní řízení stáda znamená používat správné nástroje a procesy, kombinovat je, a tím zajistit vašim kravám dlouhý a produktivní život.

Sběr správných informací jednoduše a rychle

Účinný monitoring krav a produkce mléka poskytuje údaje, které potřebujete, abyste zlepšili zdravotní stav krav, jejich plodnost a kvalitu mléka. Tato informace se uchovává ve Farm Management a je vám kdykoliv k dispozici, když jste ve stáji, na poli nebo kdekoliv jinde. Když máte tyto informace neustále při sobě, můžete vždy zvolit ten nejlepší postup nebo jeho alternativu, obratem obdržíte automatickou odpověď od systému s doporučeným postupem.

Farm management tak, jak by měl vypadat

DeLaval Farm Management software je inteligentní systém, který spojuje různé oblasti v rámci činností spojených s dojení dohromady, a tím vylepšuje management farmy. Jakmile dojde k propojení, systém informace zaznamená a porovná. Toto může být následně použito pro vytváření zdravotní reportů, reportů o produktivitě, reprodukci, zařízení a dojení. Se všemi těmito informacemi můžete doladit veškeré činnosti a vylepšit produktivitu.

Proaktivní zdravotní péče: dohled na zdraví v reálném čase

Pokud znáte počet somatických buněk v mléce krávy, znáte její zdravotní stav. DeLaval příruční měřič somatických buněk vám umožňuje naměřit přesné hodnoty, takže máte možnost včas odhalit mastitidu nebo zdravotní problémy s vemenem. V případě, že tato měření budete provádět pravidelně každý den, snížíte tím náklady na veterinární ošetření, případná antibiotika, riziko výskytu mastitidy ve vašem stádě a potencionální ztráty v objemu mléka. Vazná ustájení jsou jedinečná v tom, že krávy můžou být dojeny v pořadí, nejzdravější jedinci jako první (nízký obsah somatických buněk) a zvířata s největším počtem somatických buněk jako poslední.

Sledování zdravotního stavu je prioritou

ICAR / DHIA schválený pro zaznamenávání údajů, je schopen detekovat po každém dojení jednotlivé odchylky v nadojeném mléce dané krávy. Odchylky mohou odhalit zdravotní potíže, anebo říji daného zvířete. Díky této informaci mohou být tyto krávy okamžitě rozpoznány, což snižuje náklady na veterinární péči a plodnost.

Krmení: klíč k produktivitě a snížení nákladů

Vyspělé krmné programy můžou stát za všemi rozdíly na vaší farmě. Nicméně, provádění veškerých nutných úkolů vyžaduje značné zdroje. S kompletním krmným systémem pro vazné stáje můžete automatizovat různé činnosti v rámci krmného procesu jako míchání směsi a dodávka základní dávky. Dosažení vrcholu produkce můžeme docílit tak, že krávu přimějeme ke krmení v prvních dnech laktace, což nám napomůže k celkovému zvýšení objemu produkce. Krmení krav na základě jejich individuálního výnosu / po dosažení vrcholu v objemu snížíme náklady na krmení a optimalizujeme podmínky pro krávy ve fázi stáni na sucho / v období před otelením.

Kontakt

Zařaďte PLUS+ do vašich každodenních činností.

Kontaktujte DeLaval, ať víte jak.

Product to promote

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.