6. Stájové prostředí

Vytvořte vaši farmu lepším místem nejen pro dojnice, ale i pro vaše zaměstnance.

Příjemným prostředím ve vaší stáji zlepšíte nejen pohodlí dojnic a  pohodlí vašich zaměstnanců, ale zároveň tím zvyšíte i vaší produktivitu a zisk.


DeLaval Výkyvné drbadlo

Revoluce v pohodlí zvířat. Dojnice, které používají DeLaval výkyvné drbadlo SCB jsou čistší, klidnější a tudíž vyrovnanější. Studie provedená na Cornell Univerzitě  v roce 2009 testovala DeLaval SCB drbadla a prokázala, že zvířata, které používají tyto drbadla jsou zdravější v důsledku zvýšení krevního oběhu. Případy klinické mastitidy klesly o 34%  při druhé a vyšší laktaci. Výzkumný tým též potvrdil zvýšení mléčné produkce až o 1 kg za den,  (3.5%) u dojnic v druhé laktaci v poměru s dojnicemi, které drbadla nepoužívají.

DeLaval vývěva DVP2700F

Optimalizace podtlaku při nižší elektrické spotřebě; být chytřejší znamená uspořit. DVP2700F prokázala spolehlivost a dlouhou životnost s úsporou až 60% v porovnání s vývěvami bez možnosti regulace otáček.

DeLaval transportní čerpadlo SP480

Systémový přístup k manipulaci s kejdou, který zlepšuje hygienu a zdraví dojnic. Silné a spolehlivé čerpadlo na kejdu, které přišpívá k ziskové manipulaci s kejdou díky lepší hygieně a nižším operačním nákladů.

DeLaval rekuperační systém

Tepelný rekuperační systém společnosti DeLaval používá proces chlazení mléka pro ohřev vody. Díky tomuto řešení můžeme využít až 60 procent tepla získaného při chlazení mléka a přeměnit jej na horkou vodu vedenou ve všech potrubích a určenou pro čištění dojírny.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.