Stájové & pracovní prostředí

Barn environment farm barns

Dobré stájové prostředí je nezbytné pro optimální komfort krav, jejich zdraví a užitkovost. A také pro ochranu kvality vašeho mléka. To je důležité zejména ve vazných stájích a v některých stájích volného ustájení, kde jsou vaše zvířata stále nebo po většinu času uvnitř těchto stájí.

Dobré stájové prostředí se vyznačuje odpovídající ventilací, osvětlením a programem pro hubení hmyzu.

Kombinací větracích otvorů, ventilátorů, řídících skříní a výrobků biologické ochrany od DeLaval je snadné prostředí ve vaší stáji udržovat v optimálním rozmezí. Společně zajišťují vašim zvířatům čerstvý vzduch, který je nezbytný pro dobrý zdravotní stav a vysokou užitkovost.

Čtěte více o  systémech stájového prostředí a  produktech použitím levé ruční navigace.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.