Efektivní krmení

Efektivní krmení představuje jedno ze základních provozních činností na mléčné farmě. Není to jen otázka toho, že představuje velký procentický podíl ze všech ročních nákladů. Velmi významný je také rozdíl mezi tím, dělá-li se něco správně nebo špatně. Softwarový program DelPro™ Farm Manager byl vyvinut pro zajištění toho, abyste to dělali správně.

DelPro™ Farm Manager vám dokáže zajistit kompletní program krmení. Zahrnuje skupinové krmení přes připojený systém Optimat™, ale i individuální krmení koncentrovaných krmiv prostřednictvím krmných boxů. Navíc program DelPro™ Farm Manager umožňuje uživateli pracovat přímo z vašeho počítače na mléčné farmě s krmnými recepturami, dávkami a s jejich vlastní přípravou.

Individuální krmení: Automatický výpočet dávky

Modul automatického výpočtu automaticky vypočítává individuální dávku krav, která je založena na průměrné hodnotě sedmidenní produkce mléka (užitkovosti), fázi a pořadí laktace. Po nastavení bude modul automatického výpočtu tuto dávku v každém dalším kalkulačním intervalu optimalizovat.

Požadované zařízení: Krmné boxy
Doporučené zařízení:
Požadavek na vstupní údaje: výživářské kalkulace a krmné tabulky
Hlavní význam: automatizovaný výpočet optimálních krmných dávek

K systému připojený Optimat

Optimat představuje systém automatizovaného krmení, který v procesu krmení odstraňuje velký podíl lidské práce. Systém Optimat zahrnuje robota, který vyrábí celkovou směsnou krmnou dávku (TMR). Propojením s programem DelProTM Farm Manager můžete snadno a efektivně řídit a kontrolovat procesy výroby celkové směsné krmné dávky.

Požadované zařízení: Systém Optimat
Doporučené zařízení:
Požadavek na vstupní údaje: receptura výživáře
Hlavní význam: kontrola celého hlavního modulu krmení.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.