Lepší zdraví stáda

Program DelProTM Farm Manager vám poskytuje mnohem více údajů, které potřebujete pro zlepšení vašich činností než naopak. Jinými slovy vám to umožňuje zaměřit se na ochranu zdraví vašeho stáda a tím omezit potřebu případného následného léčení.

U zvířat, která potřebují speciální péči, je pro farmáře, kteří chtějí toto bez výhrad zvládat, program DelPro™ Farm Manager ideálním řešením. Neustálou aktualizací informací o jednotlivých členech stáda pomáhá v nepřetržitém boji proti mastitidám a jiným zdravotním problémům. Přináší údaje z mnoha různých zdrojů a vytváří automatické sestavy, které vás upozorňují, zda je některé krávě nutné věnovat zvýšenou pozornost z důvodu podezření na potíže*, jako jsou například:

  • Události po porodu (postpartum)
  • Metabolické události
  • Události zdravotního stavu vemene
  • Gastrické (zažívací) události
  • Události končetin
  • Události vakcinace a ošetření

Samozřejmě, že čím více zařízení je k programu DelPro™ Farm Manager připojeno, tím detailnější jsou záznamy. Existuje až 12 různých "na zdraví orientovaných" funkcí. Je na vašem rozhodnutí, kolik údajů o vašem stádě chcete přijímat a zpracovávat.

Bakteriální vzorek

Pomocí tohoto modulu můžete zaznamenávat všechny výsledky bakteriálních vzorků, které obdržíte z laboratoře. Ty se automaticky přidávají k jednotlivým kravám a událostem ve stádě. Herd Navigator identifikuje jakékoliv zvýšení hladin hormonů, když jsou přítomné příslušné bakterie a automaticky zaznamenává všechny údaje do různých událostí.

Doporučené zařízení: Herd Navigator™
Požadavky na vstupní údaje: výsledky ze vzorků mléka
Hlavní výhody: historie výskytu bakterií v celém stádě

Léčiva

V tomto modulu můžete uložit předem definované nastavení předpisů pro léčiva, dávkování atd... - potřebné pro ošetření běžných zdravotních problémů. Tímto způsobem si je můžete okamžitě zobrazovat a začít u nemocné krávy s léčbou okamžitě po stanovení diagnózy veterinářem.

Požadavky na vstupní údaje: nastavení léčiv
Hlavní výhody: okamžitá knihovna příslušných ošetření (léčby)

Ošetření

Pokaždé, když je kráva ošetřena, můžete jakékoliv údaje o této léčbě v tomto modulu uložit, proces opakovat atd...  Pomocí záznamů o různých ošetřeních, která kráva během svého života podstoupila a které jsou kdykoliv po ruce, můžete vy nebo váš veterinář získat okamžitý přehled o všeobecném zdravotním stavu zvířete. Tato informace může být důležitá mimo jiné při zvažování chovatelských programů nebo při rozhodnutích o brakaci.

Požadavky na vstupní údaje: zaznamenaná ošetření                                                      Hlavní výhody: histogram (statistický přehled) o ošetřeních (léčbě) u jednotlivých krav

Vakcinace

DelPro™ Farm Manager vám umožňuje vytvořit protokol pro administrativu o očkování.  Můžete vytvářet skupiny krav podle různých kritérií, např. jalovice, zasušené krávy, březí krávy, atd... a nastavit systém pro automatické upozornění, když má dojít k vakcinaci - periodicky, ročně nebo dle jiného zadání. DelPro™ Farm Manager také uchovává záznamy o všech očkováních, které vaše krávy prodělaly.

Požadavky na vstupní údaje: vakcinační protokol
Hlavní výhody: upozornění na očkování/histogram (statistický přehled) o očkování u jednotlivých krav

Návštěvy veterináře

Vždy, když byla určitá kráva vybrána k větší pozornosti, může program DelPro™ Farm Manager pro vás a vašeho veterináře automaticky generovat seznamy se specifickými detaily k daným případům. Modul návštěvy veterináře poskytuje pracovní sešit návštěv a rychlý a uživatelsky příjemný způsob, jak v systému zaznamenávat výsledky a provedená ošetření.

Požadavky na vstupní údaje: výsledky z návštěv veterináře
Hlavní výhody: rychlejší, lépe zdokumentovaná ošetření krav

Index tělesné kondice (BCS)

Modul BSC umožňuje zaznamenávat index tělesné kondice vašich krav v průběhu jejich života. To lze použít při výběru krmiva nebo výživářských programů a zaznamenávání dosažených efektů. Lze to také použít jako nástroj pro sledování odchovu dobytka v rámci chovatelských procesů a událostí otelení a pro zaznamenávání takových záležitostí, jako je např. přídavek krmiva po otelení.

Požadavky na vstupní údaje: index BCS jednotlivých krav
Hlavní výhody: histogram (statistický přehled) tělesné kondice krav

Vodivost

Díky přesnému měření vodivosti mléka může DelPro™ Farm Manager fungovat jako systém časného varování před zvýšeným výskytem mastitid. Systémy shromažďují údaje z měřičů mléka a odesílají alarmy, které jsou založeny na editovatelných předem naprogramovaných parametrech. Čím je přítomen větší počet somatických buněk, tím vyšší jsou naměřené hodnoty.

Připojením Herd Navigator™ k DelPro™ Farm Manager a detekcí přítomnosti bakterií získáváte nejdokonalejší systém časného varování o zdravotním stavu stáda, který je na trhu momentálně dostupný.

Požadované zařízení: měřič mléka
Doporučené zařízení: Herd Navigator™
Požadavky na vstupní údaje: parametry počtu somatických buněk
Hlavní výhody: systém časného varování o zdravotním stavu stáda

*Upozornění budou generována pouze tehdy, je-li DelPro™ Farm Manager připojen k odpovídajícímu zařízení. Pro obdržení plného seznamu, která zařízení se požadují ke kterým funkcím, kontaktujte místního obchodního zástupce společnosti DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.