Úspěšná reprodukce

Rozvoj vašeho podnikání znamená mít efektivní a úspěšný chovatelský (reprodukční) program. Ideální je, aby byly vaše krávy zapuštěny každých 12-13 měsíců.  Pro zajištění, aby bylo každé zvíře při zapuštění v optimální kondici, musí úspěšně projít jednotlivými fázemi reprodukčního cyklu. Díky programu DelPro™ Farm Manager máte řadu účinných nástrojů, které vám mohou k dosažení tohoto cíle pomoci.

Reprodukční parametry lze dále zlepšit připojením DelPro™ Farm Manageru k Herd Navigatoru, nejúčinnějšímu nástroji detekce říje na trhu.

Sumář reprodukce

Chovatelům na velkých farmách tento model automaticky sumarizuje, které krávy přicházejí v úvahu k zapuštění a které by měly být březí, vše na základě 21-ti denního cyklu. Pomocí měřičů aktivity je také možné detekovat, které krávy jsou nejvíce aktivní a tím pádem s největší pravděpodobností v říji.

Pro přesné plánování reprodukce může být Herd Navigator™ připojen k programu DelPro™ Farm Manager.

Doporučené zařízení: měřič aktivity/ Herd Navigator™
Požadavky na vstupní údaje: událost říje
Hlavní výhody: pravidelné připomínky reprodukčního cyklu

Událost otelení

V tomto modulu můžete zaznamenávat datumy otelení. Tyto údaje lze použít pro výpočet událostí laktace, stejně jako pro budoucí reprodukční období a období stání na sucho.

Požadavky na vstupní údaje: data otelení
Hlavní výhody: statistický přehled o telení

Událost stání na sucho

Jestliže jsou vaše krávy léčeny antibiotiky nebo ukončily laktaci, vstoupí do období stání na sucho. Pomocí tohoto modulu můžete automaticky zaznamenat událost zaprahnutí daného zvířete stejně jako vytvořit sestavu, která vás upozorňuje, u kterých krav se očekává otelení.

Požadavky na vstupní údaje: statistický přehled o období stání na sucho
Hlavní výhody: upozorňuje na období stání na sucho

Sestavy říje

Sestavy říje vás automaticky informují, očekává-li se u některé z vašich krav ve stádě v daný den inseminace. V závislosti na typu dat, které jste do reprodukčních nástrojů zadali, bude sestava zahrnovat takové informace, jako např. jak kráva reagovala v minulosti, jak aktivní v poslední době byla, atd...

Požadavky na vstupní údaje: variabilní
Hlavní výhody: denní upozornění, které krávy se mají inseminovat

Událost inseminace

V tomto modulu můžete zaznamenávat všechny údaje, které se týkají inseminace jednotlivých krav. Zaznamenávat by se měly takové údaje, jako je datum inseminace, které semeno z registru bylo použito a jak kráva reagovala. Díky kompletnímu statistickému přehledu můžete inseminace adekvátně plánovat.

Požadavky na vstupní údaje: data inseminace
Hlavní výhody: histogram (statistický přehled) o inseminacích u jednotlivých krav

Registr semene

Jedná se o registr všech inseminačních dávek pro vaše krávy. Tyto údaje lze použít v sumáři reprodukce pro vyhodnocení, které krávy nejlépe reagují na jaké semeno.

Požadavky na vstupní údaje: registr semene
Hlavní výhody: seznam inseminačních dávek používaných na farmě

Událost kontroly březosti

V události kontroly březosti můžete jednoduše zaznamenat, zda kráva je nebo není březí. To vám dává rychlý přehled, jak jednotlivé krávy reagují na provedenou inseminaci.

Požadavky na vstupní údaje: údaje o březosti
Hlavní výhody: statistický přehled o procentu zabřeznutí

Událost zmetání

V této funkci uchováváte všechny informace o zmetání krav. Tímto způsobem musíte ručně zaznamenat údaje, které můžete použít při rozhodování, zda se má kráva inseminovat později nebo prodat (vyřadit).

Požadavky na vstupní údaje: záznamy o zmetání
Hlavní výhody: kompletní statistický přehled o zmetání krav

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.