Výkaly & odpadní voda

Manure & effluents farm

Efektivní manipulace s výkaly má pozitivní vliv na lepší hygienu mléka a welfare zvířat. Snížením hladiny čpavku a dusíkatých plynů v ovzduší se také zlepšuje vnitřní klima ve stáji. Řádně vyprojektovaný a řízený systém odklizu výkalů udržuje vysokou hodnotu těchto odpadů coby hnojiva. Také napomáhá snižovat úniky do řek, jezer a spodních vod.

Společnost DeLaval je jedním z největších světových dodavatelů technologií pro manipulaci s výkaly. Naše robustní čističe hnojných kanálů, tlaková zařízení, čerpadla a shrnovací lopaty představují spolehlivou a efektivní metodu pro zacházení s chlévskou mrvou a kejdou.

Je mnoho faktorů, které mají vliv na složení výkalů: druh zvířat, intenzita krmení, typ krmení, ředění vodou, typ a množství podestýlky atd...

Čtěte více o systémech odklizu výkalů a odpadních vod a produktech použitím navigace vlevo

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.