Chlazení mléka & skladování

Milk cooling & storage cooling tank and control unit

Rychlé a účinné zchlazení je pro uchování vysoce kvalitního mléka nezbytným předpokladem. Mléko má při opuštění mléčné žlázy teplotu asi 35°C. Tato teplota se musí rychle snížit. Mléko si bezprostředně po extrakci uchovává svoji přirozenou odolnost vůči bakteriím, ale pouze rychlé zchlazení na teplotu 4°C až 6°C zabraňuje nebo minimalizuje další pomnožení mikroorganismů.

DeLaval nabízí nejkomplexnější sortiment technologií pro chlazení mléka na mléčných farmách po celém světě, protože jsme si vědomi důležitosti účinného zchlazení pro výrobu vysoce kvalitního mléka.

O systémech chlazení a skladování a o produktech čtěte více použitím navigace vlevo.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.