DeLaval zpětné profouknutí párou SBF

Boj proti mastitidám je neúprosný a jako chovatel na mléčné farmě potřebujete veškerá řešení, která vám pomohou udržet vaše stádo v maximální užitkovosti a bez infekčních onemocnění. Volitelná možnost DeLaval zpětného profouknutí párou pro DeLaval systém dobrovolného dojení vám poskytuje dodatečnou ochranu v boji proti mastitidám.

Tato parní jednotka, speciálně vyvinutá pro provoz společně s VMS, bude provádět sanitaci přípravného strukového násadce a čtyř strukových násadců během každého dojení z důvodu snížení potenciální křížové kontaminace z jedné dojnice na druhou.

Strukové násadce jsou mezi každým dojením nejdříve propláchnuty studenou vodou pro odstranění mléčných bílkovin. Poté je pomocí pulzačního profouknutí párou po dobu několika sekund provedena sanitace každého strukového násadce. Horká pára je velice efektivní při odstraňování tuku a cukrů a dokáže se dostat i do malinkých trhlinek, které mohou při běžných metodách mytí zůstat nezasaženy. Nakonec jsou násadce propláchnuty studenou vodou, aby se teplota uvnitř návleček snížila na přijatelnou úroveň. Tím se stanou bezpečné a připravené pro použití při dalším dojení.

Použití horké páry vám zajišťuje, že dosáhnete takového stupně čistoty, který není pomocí jiných metod mytí často dosažitelný. Horká pára účinně hubí patogeny, které jsou příčinou vzniku mastitid. A protože se v průběhu celého procesu mytí používá pouze voda, nehrozí zde nebezpečí kontaminace potravin např. z důvodu použití detergentů.

Profouknutí párou – jaký to má pro vás význam

  • Značné snížení nebezpečí kontaminace
  • Netoxické, žádná rezidua chemikálií v mléce
  • Extra velký klid v duši, maximální ochrana
  • Nízká spotřeba energie
  • Dosažená úroveň čistoty není možná jinými metodami
  • Plně kompatibilní s automatickým dojením DeLaval VMS

Dostupnost zboží

Některé DeLaval produkty nejsou dostupné ve všech zemích.

Pro informace o dostupnosti určitého produktu kontaktujte prosím vašeho  DeLaval obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.