Řešení chlazení mléka pro VMS

V tradičních systémech dojení je třeba naplnit deset procent objemu chladicího tanku na mléko, než začne být mléko chlazeno.

To znamená, že například v klasickém chladicím tanku na mléko o objemu 6000 litrů je před spuštěním chlazení třeba napustit 600 litrů mléka, aby se mohlo spustit chlazení bez nebezpečí zmrazování mléka. Zmrazování mléka výrazně narušuje jeho bílkovinnou strukturu, což negativně ovlivňuje jeho chuť i vzhled. Toto snížení kvality samozřejmě snižuje příjmy za dodané mléko.

DeLaval chladicí tanky na mléko jsou konstrukčně řešeny tak, aby spustily automatické chlazení, když je tank naplněn z pěti procent své celkové kapacity. Jenže v robotických dojicích systémech, kde je průměrná rychlost nátoku mléka 1,6 litru za minutu, by trvalo splnění této minimální hranice více než tři hodiny, a u větších chladicích tanků na mléko ještě déle. Toto časové rozpětí je příliš dlouhé: kvalita mléka, které se získává pomocí automatického dojení, nemůže být při používání běžných chladicích systémů udržena.

Automatické dojení s sebou přineslo ve vztahu k chlazení mnoho nových výzev, jelikož přivádí mléko do tanku v nepravidelných intervalech a množstvích. Navíc si představte, co se stane, když mlékárenská cisterna odebere mléko z hlavního úchovného tanku, který je poté nutno vyčistit, zatímco dojicí boxy pokračují v dojení dle potřeb krav.

Společnost DeLaval odpověděla na tyto výzvy vyvinutím dvou chladicích systémů, které fungují společně se systémem DeLaval VMS a zajišťují zachování kvality mléka:

  1. DeLaval tokem řízené chlazení FCC. Toto unikátní řešení chlazení pro DeLaval dobrovolný systém dojení VMS je založen na námi patentovaném konceptu tokem řízeného chlazení. Systém DeLaval VMS informuje v reálném čase chladicí tank o množství mléka, které do něj natéká. Tank poté upravuje svůj výkon chlazení, aby vyhověl danému množství mléka.
  2. DeLaval vyrovnávací nádrží řízené chlazení BCC. Toto řešení je použitelné díky různě velkým vyrovnávacím nádržím a odlišných pojetí chlazení. yto systémy jsou vyvinuty tak, aby pro DeLaval VMS a ostatní AMS systémy (automatické systémy dojení) mohly pracovat nepřetržitě "po celý den" a zcela samostatně.

DeLaval to usnadňuje

Mléko lze odčerpávat kdykoli během dne a obsluze (řidiči) mlékárenské cisterny stačí stisknout jen pár tlačítek. Žádné části není nutné přemisťovat nebo čistit manuálně. Jestliže systém zjistí nějakou nenadálou poruchu, odešle upozornění, takže lze předcházet jakýmkoli závažným problémům. Mléko a mycí roztok protékají automatickými ventily: tím se šetří váš drahocenný čas a poskytuje vám to "klid v duši", protože se nemusíte o nic dalšího starat.

Dostupnost zboží

Některé DeLaval produkty nejsou dostupné ve všech zemích.

Pro informace o dostupnosti určitého produktu kontaktujte prosím vašeho  DeLaval obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.