Volitelná zařízení

Dvojitý mléčný filtr

Inovace VMS pokračuje - nový chytrý DeLaval systém dvojitého filtru chrání kvalitu mléka, zatímco vám dává flexibilitu pro načasování výměny filtru. Pomocí dvojitých vložek filtru na zdvojeném potrubí se systém VMS automaticky ve správný čas přepíná mezi proplachem před mytím a vlastním mytím na čistý filtr. Kontrolky vás upozorňují na použití nového filtru - což uděláte tehdy, kdy to vyhovuje vám 

Jednotka oddělení mléka

Pomocí volitelné možnosti - jednotky pro oddělení mléka, můžete nyní automaticky oddělit kolostrum, kontaminované nebo závadné mléko (obsahující krev nebo vysoký počet SB) a odvést ho na jedno ze čtyř různých míst. Jednotka pro separaci mléka může být umístěna pro vás v co možná nejvýhodnějším prostoru.

Automatický vzorkovač mléka

Automatický vzorkovač mléka nabízí zdokonalené funkce, jako je odběr vzorků od jednotlivé dojnice nebo akumulovaný odběr. Vzorkovač je obvykle čištěn, jestliže DeLaval VMS provádí kompletní systém mytí.

Dostupnost zboží

Některé DeLaval produkty nejsou dostupné ve všech zemích.

Pro informace o dostupnosti určitého produktu kontaktujte prosím vašeho  DeLaval obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.