Kruhová dojírna

Rotary system

Dojení v kruhových dojírnách představuje prověřený koncept. Kruhové dojírny jsou z pohledu úspory pracovní síly a také tam, kde se požaduje vysoká průchodnost za hodinu, nejefektivnějšími dojírnami. Krávy jsou velmi klidné a rutinní postup při dojení je pro každou krávu a každý den stále stejný.

Pro splnění účelu jsou operátoři kruhové dojírny umístěny na jednom místě. Operátoři opustí svou stanici pouze tehdy pokud nastane problém u dojnice či u stroje. Nepřetržitý pohyb dojnic v dojírně umožňuje dojičům pracovat bez jakéhokoliv přerušení, protože operátor nepomáhá s pohybem dojnic a může se plně soustředit na podstatné úkoly dojení. Kruhové dojírny poskytují velmi dobré pracovní podmínky pro operátory. Nabízejí bezpečné a konzistentní pracovní prostředí: snadný vstup na plošinu, rutinní práci před dojením, možné příslušenství a odchody dojnic z dojírny jsou vždy konstantní.

Výhody kruhového dojení

  • Krátká vzdálenost do dojícího stání
  • Dojnice jsou dopraveny k operátorovi. Operátor neztrácí čas chozením od jedné krávy k druhé
  • Platforma je neustále v provozu, konstantní rychlostí kontroluje rychlost operátora
  • Rychlost platformy je upraveny dle schopností skupiny dojnic
  • Každá dojnice má k dispozici stený čas dojení
  • Velikost skupiny není důležitá. Není zde problém s extra dojnicí
  • Každá dojnice má své stání. Toto stání vypadá stejně při každém dojení. Dojnice není nijak ovlivněna pohyby či chováním jiné dojnice na vedlejším stání 
  • Nová dojnice se naučí co má dělat velmi snadno. Jednoduše následuje předešlé dojnice na platformu.

DeLaval nabízí dva typy DeLaval kruhových dojících systémů – PR (Paralelní kruhovou) a HBR (Rybinovou dojírnu). U systému PR krávy stojí čelem dovnitř a dojiči stojí na vnější straně platformy, zatímco u systému HBR stojí dojnice čelem ven z dojírny a dojiči stojí uvnitř platformy.

 DeLaval AMR  byl poprvé předveden v průběhu roku 2010 a je to první automatická kruhová dojírna.

První automatická kruhová dojírna na světě

14. září roku 2010 se firma DeLaval zapsala do historie, když oznámila a zároveň představila první  automatickou kruhovou dojírnu na světě

Dostupnost zboží

Některé DeLaval produkty nejsou dostupné ve všech zemích.

Pro informace o dostupnosti určitého produktu kontaktujte prosím vašeho  DeLaval obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.