Vazná stáj

Stanchion barn milking system

Během posledních let se mléčná užitkovost krav zvýšila. Proto může nyní vaše staré dojicí zařízení mít potřebu zvýšit kapacitu na nadojené množství mléka až o 50 procent více, než tomu bylo dříve.

Zastaralé dojící vybavení, které je nevhodné pro současnou produkci mléka způsobuje problémy s kvalitou mléka a zdraví vemene. Váš dojící systém je za běžné činnosti v provozu čtyři až šest hodin denně, 365 dní v roce. To je něco okolo 1500 až 2000 hodin za rok. Při běžné činnosti je samozřejmé, že musí být dojící zařízení běžně modernizováno. Systém dojení má veliký vliv na váš zisk.

DeLaval nabízí různá řešení přizpůsobená vašim potřebám a požadavků pro rozvoj vašeho podnikání.

Dostupnost zboží

Některé DeLaval produkty nejsou dostupné ve všech zemích.

Pro informace o dostupnosti určitého produktu kontaktujte prosím vašeho  DeLaval obchodního zástupce.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.