DeLaval servisní mini-monitor SM100

Máte obavy, zda můžete dojit při hladině podtlaku, která je příliš vysoká? Že to může poškodit vaše krávy? Obáváte se neplánovaných nouzových servisů? Chcete si naplánovat vaši preventivní údržbu? Naší odpovědí je DeLaval servisní monitor SM100!

Přístroj DeLaval SM100 představuje fantastickou malou skříňku s různými funkcemi. Mnoho chovatelů si ji pořizují z prostého důvodu: mohou na první pohled vidět, zda je OK jejich hladina podtlaku. Jiní oceňují, že jim tento monitor připomíná, kdy mají provést preventivní údržbu. Žádný chovatel nechce mít neočekávané prostoje uprostřed dojení. Mini-monitor také signalizuje, kdy je čas na výměnu strukových návleček. Ve skutečnosti na jednotce dokonce bliká v případě poplachu telefonní číslo servisního technika.

Spolehlivý servis

DeLaval servisní mini-monitor SM100 představuje zařízení se spolehlivou pamětí. Je to indikátor stavu podtlaku, který také sleduje stav dojicího zařízení a poskytuje informace, jak dobře toto zařízení pracuje. Pomocí přístroje SM100, který je instalovaný ve vašem dojicím zařízení, budete okamžitě upozorněni, jestliže došlo k nějakém problému ve vztahu k podtlaku a zda nepotřebujete provést určitá preventivní opatření. Jednotka SM100 zaznamenává počet dojení a počet provozních hodin dojicího zařízení. Monitoruje podtlak v dojicím systému. Upozorňuje vás, je-li podtlak příliš nízký nebo příliš vysoký. Připomíná vám, kdy se očekává plánované testovací nebo servisní úkony - a poskytuje kontaktní detaily servisnímu pracovníkovi. Také vám připomíná, kdy je nutné vyměnit strukové návlečky.

servis

Nabádá k návštěvě za účelem preventivní údržby

Jednotka SM 100 měří hladinu podtlaku v dojicím systému a spouští signály alarmu, jestliže je tato hladina příliš vysoká nebo příliš nízká. Také ukazuje trvání dojení a směn mytí. Zaznamenává provozní hodiny vývěvy a říká vám, kdy je zapotřebí provést plánovaný servis a údržbu. Zaznamenává také počet dojení a připomíná vám, kdy vyměnit strukové návlečky a kdy provést testování zařízení. A pro jednodušší život během servisování uchovává historii stavu zařízení, servisu, návleček a podtlaku. Všechny tyto údaje jsou pro vašeho servisního technika snadno dostupné.

servis1

Barevné kódované výstražné signály

Jednotka SM100 je konstrukčně řešena tak, aby vašemu servisnímu technikovi poskytla informace o tom, jak efektivně dojicí zařízení pracuje. Zahrnuje takové detaily, jako jsou hladiny pracovního podtlaku a procenta kolísání podtlaku u nastavených parametrů za posledních 14 dojení. Pomocí barevných LED kontrolek spouští alarmy a poskytuje informace na LCD obrazovce. Zřetelně viditelné LED kontrolky ukazují stav zařízení, pomocí kombinací různých barev poskytují příslušné informace. Jednotka SM100 neupozorňuje pouze na to, kdy je nutné provést potřebný úkon, ale poskytuje také kontaktní detaily pro vašeho servisního technika. Pamatuje si to, na co vy nemusíte myslet!

servis2

Přístroj DeLaval SM100 si skutečně zamilujete, protože vám zajistí klid v duši!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.