Farma Bezouška

V roce 2013 začal pan Michal Bezouška stavět novou moderní vzdušnou stáj s celkovou kapacitou 190 ks pro dojnice, jalovice a telata.

Stáj má středovou krmnou chodbu s automatickým přihrnovačem krmení a 3 řady lehacích boxů s lehacími matracemi, zaroštovanými hnojnými chodbami a kejdový provozem. Na konci stáje jsou ustájeny jalovice.

Rošty jsou čištěny pomocí automatického shrnovače.

Na druhé straně stáje je porodna a ustájení telat na mléčné výživě. Nová stáj byla postavena na „zelené louce“ v areálu farmy.

V září roku 2013 byl puštěn do provozu dojící robot VMS firmy DeLaval, který byl dodán a instalován firmou Mikros tech s. r. o. s výhradním zastoupením firmy DeLaval s. r. o. Stáj je koncipována s tzv. řízeným pohybem krav, tzv. systém „feed first – krmení napřed“ s neomezeným přístupem dojnic do krmiště. Součástí dodávky je také krmný automat pro telata na mléčné výživě a v letošním roce si pan Bezouška dovybavil dojícího robota VMS tzv. „OCC zařízením“ -  pro automatické měření somatických buněk v mléce.

Dnes se pan Bezouška pohybuje na produkci kolem 2000 kg s 65 dojnicemi a složením stáda 40 % holštýn, a zbytek red holštýn a české červenostrakaté plemeno.

 

 

Klíčová statistika:

Farma Bezouška

Ždírec nad Doubravou, Česká republika

VELIKOST STÁDA:

85

TYP STÁDA:

Stáda dojnic

DOJÍCÍ SYSTÉM:

Automatické dojení

OBLAST FARMY:

220

Podobné farmy:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.