Farma Novák

Farma Novák v Osletíně hospodaří na 210 ha s počtem krav 60 ks. Robotem je dojeno 50 krav. Dodávka mléka činí 1000 l a průměrná užitkovost je 7000 l za laktaci.

V roce 2016 začal pan Jaroslav Novák stavět novou moderní vzdušnou stáj s kapacitou 65 ks dojnic a ustájením jalovic. Stáj má středovou krmnou chodbu a 3 řady lehacích boxů se stlaným provozem. Na druhé straně stáje jsou ustájeny jalovice. Nová stáj byla postavena na místě staré vazné stáje, která byla po dobu výstavby stále v provozu, a byly zde ustájeny a dojeny dojnice na potrubním dojení.

V dubnu tohoto roku byl puštěn do provozu dojící robot VMS firmy DeLaval, který byl dodán a instalován firmou Moso s.r.o. s výhradním zastoupením firmy DeLaval. Stáj je koncipována s tzv. volným pohybem krav, s neomezeným přístupem dojnic do robota. Součástí dodávky dojení je také chladící tank s přímým chlazením o kapacitě 2000 l.

Přechod z vazné stáje do volného ustájení a robotické dojení zvládly dojnice kupodivu velmi dobře, jak Vám nakonec může potvrdit sám pan Novák.

Klíčová statistika:

Farma Novák

Zhoř 399 01, Milevsko, Česká republika

VELIKOST STÁDA:

60 krav

TYP STÁDA:

Stáda dojnic

DOJÍCÍ SYSTÉM:

Automatické dojení

OBLAST FARMY:

210 ha

Podobné farmy:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.