KPI: klíč k řízení činností Vašeho robotického dojení

Jestliže to nedokážete změřit, nemůžete to řídit. Chcete-li vidět, jak dobře Vaše robotické dojení probíhá, potom je důležité používat některé specifické klíčové indikátory výkonu (KPI).

Klíčové indikátory výkonu lze využít jako pomoc při dosažení vašich krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů. U robotického dojení by se měly nastavit ve třech úrovních: na úrovni stáda, podsystémů a procesu dojení.

1. Stádo
Stanovené KPI, jako jsou dny v laktaci, poměr březosti, jalové dny, počet somatických buněk atd., jsou již dobře známé. Měly by se používat spolu s následujícími parametry:

 • Kapacita robota 
  Kapacita jednotlivého boxu robotického dojení je určena frekvencí dojení (x) a počtem krav, které se mají podojit. Čím větší počet krav se má dojit, tím nižší je frekvence dojení a naopak. Chovatel by se měl rozhodnout, zda dojit 60 krav 3x denně nebo 90 krav 2x denně. Celkový počet dojení bude stejný – 180 – ale lze ho nakonfigurovat v souladu s provozními podmínkami.
 • Množství mléka nebo mléčného tuku získaného na robota a den
  Na celkový výsledek bude mít vliv strategie krmení jako je TMR (TMR na krmném stole + jádro v dojicím robotu), pastva, organická produkce mléka, typ volné stáje a lehacích boxů.
  Například:
  Volné stání a TMR: 60 krav na robota vynásobeno krát 43 kg na krávu a den = 2580 kg na robota a den.
  Pastva, volné stání a TMR: 80 krav na robota vynásobeno krát 32kg na krávu a den = 2560 kg na robota a den.

2. Podsystémy
Obecně řečeno, podsystémy se řídí standardními průmyslovými principy. Hlavní rozdílné oblasti jsou:

 • Výživa
  Měla by být vyjádřena jako % koncentrovaného krmiva spotřebovaného na krávu a den v robotu nebo v externích krmných boxech.
 • Kvalita mléka
  Důležitý je počet somatických buněk a celkový počet mikroorganismů. Vynikajícím nástrojem při řízení každodenních postupů je index detekce mastitidy (MDI).
  Cílem MDI je hodnota nižší jak 1,2.
  Je-li hodnota vyšší jak 1,4 - zkontrolujte následující
  - interval dojení: nižší jak 12 hodin u všech laktujících krav
  - vodivost: pod 7 (mS/cm)
  - krev: 0
  Je-li jeden nebo více ukazatelů zvýšených, proveďte příslušná opatření.

3. Proces dojení
Robotické dojení je o čase - a zbytečné sekundy jakékoliv prodlevy jsou příležitostí pro získání ještě více mléka na dojicí box a den. Pro vyhodnocení efektivity dojení se podívejte na aktivitu robota v časovém období 24 hodin.

 • Doba dojení – množství času, které robot stráví při dojení krav. Umožňuje vyhodnotit pohyb krav do dojicího boxu a jaký vliv na motivaci krav mají strategie krmení, pohoda zvířat a protokoly učení krav. Dobrým cílem by mělo být 20-21 hodin, které jsou strávené dojením.
 • Doba mytí – ta se za účelem udržení robota v čistotě pohybuje typicky mezi 1 - 1,5 hodinou denně.
 • Časová prodleva – doba, kdy je robot prázdný anebo čeká na další návštěvu krávy. Tyto 2 až 3 hodiny lze považovat za potenciální dobu dojení.
 • Odmítnutí – robot odmítne krávu, pokud nemá povolení k dojení. Cílem by mělo být žádné odmítnutí, kterého lze dosáhnout přidáním předselekční branky.
 • Doba stání – doba od chvíle, kdy kráva vstupuje do dojicího boxu až do momentu, kdy z něj vystupuje, včetně doby strávené přípravou, dojením a dezinfekcí struků. Optimální cíl je méně jak 7 minut na dojení.

Celkový počet dostupných dojení za den – optimálním cílem je 180 dostupných dojení.
Funguje to takto:

Jeden den = 24 hodin nebo 1 440 minut
Doba dojení = 21 hodin nebo 1 260 minut
Průměrná doba stání = 1260 minut
Průměrná doba stání = 7 minut

Počet dostupných dojení na robota:  1260 min děleno 7 minutami na dojení = 180 dojení na robota a den.

 

Kontakt web

Office manager:
Šárka Řezníčková
e-mail:

 

 

DeLaval filmy na YouTube

Filmy ke stáhnutí

AMR™

Herd navigator™

Optifeeding

Výkyvný kartáč

 Klikněte pravou stranou
myši

"A soubor uložte"

 

DeLaval veřejná galerie

DeLaval Picasa     Picasa

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.