Historie DeLaval

Všechno to začalo jedním mužem a jeho vizí dělat věci jinak

Potomek francouzských emigrantů ze 17. století Gustaf de Laval se narodil ve švédské provincii Dalecarlia (Dalarna) v roce 1845. Už jako dítě jej považovali za neobyčejně chytrého a vynalézavého. Jako velmi úspěšný student získal inženýrský titul a pokračoval dál ve studiu, aby získal titul doktor filosofie (Ph.D.).

DeLaval

V době, kdy v roce 1878 vynalezl odstředivku, byl zaměstnán v závodě Kloster Works v Dalecarlii, důležitém průmyslovém objektu strojního inženýrství. De Laval měl zřetelně rozmanité technické vlohy, protože byl schopen vytvořit celou řadu vynálezů. Kromě odstředivky a dojicího stroje je mezi jeho nejznámějšími vynálezy parní turbína. V důsledku těchto vynikajících skutků získal impozantní reputaci jako vynálezce i průmyslník a prostřednictvím těchto oblastí byl také schopen ovlivnit mnoho jiných současných vynálezců.

Během svého života získal Gustaf de Laval 92 švédských patentů a založil 37 společností. Jeho vynálezy přežily a rozvinuly se, aby daly práci milionům lidí. Zemřel 2. února 1913.

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval   

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.