Vize, mise a základní hodnoty

Toto jsou hlavní body naší celkové vize, mise a základních hodnot, kterými se řídí naše společnost i jednotlivci.

Naše vize

Naše vize je to, co chceme být a jak chceme být vnímáni. Je to především to, o co usilujeme, co nás inspiruje a motivuje.
My utváříme alternativní a ekologické zemědělství v globalizovaném prostředí.

Naše mise

Naše mise je důvod, proč existujeme a co děláme každý den - to naplňuje naši vizi.
Spolupracujeme se zákazníky a výsledkem jsou spokojené farmy a naši zákazníci.
Naše vedoucí pozice v mlékárenském průmyslu nám napomáhá k inovaci, růstu
do nových segmentů i nových zeměpisných oblastí.
Poskytujeme komplexní řešení a všude, kde podnikáme, zabezpečujeme komplexní podporu.
Jsme k dispozici 24 hodin denně.

Naše základní hodnoty

Naše základní hodnoty nám pomáhají učinit správná rozhodnutí a řídit naší každodenní činnost.

 Vášeň

 •  Jsme rádi, že můžeme pomáhat farmářům s jejich každodenními úkoly
 •  Jsme hrdi na naše dedictví a na náš úspěch
 •  Jako vedoucí firma na trhu neustále rozšiřujeme naše podnikání
 •  Tato vášeň odlišuje naší společnost od ostatních

 Lidé

 • Stavíme úspěch na kompetencích a neustále investujeme do osobního rozvoje
 • Dělíme se o naše znalosti, podporujeme jeden druhého a jsme rádi, že můžeme být součástí týmu
 • Oceňujeme kreativitu, která pramení ze směsi národů, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, zkušeností a rozmanitosti různých osobností
 • Jsme součástí globálního týmu

 Profesionalita

 • Dbáme na kvalitu ve všem, co děláme
 • Naše povinnosti jsou nám jasné a vždy dodržujeme naše závazky
 • Nasloucháme, učíme se a neustále se zlepšujeme a inovujeme
 • Jsme hrdi na to, kdo jsme a pokorně to projevujeme prostřednictvím našeho postoje a chováním
 • Zůstáváme věrni našim hodnotám

 Partnerství

 • Naši zákazníci, jejich potřeby a očekávání se staly východiskem všeho, co děláme
 • Dealeři jsou naši obchodní partneři, s jejichž pomocí obstaráváme zákazníky
 • Zaměstnanci firmy DeLaval, naši dealeři a zákazníci jsou naši partneři pro dlouhodobé obchodní výsledky

Alternativní zemědělství

Naše motto:

DeLaval

DeLaval - naše základní hodnoty

 • vášeň
 • lidé
 • profesionalita
 • partnerství

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.