Buďte připraveni na inovaci vašeho starého systému aktivity!

Starý systém aktivity AM1 bude natrvalo nahrazen novými měřiči aktivity AM2.

Systém měření aktivity od společnosti DeLaval, který je propojený se softwarem řízení stáda DelPro a Alpro, detekuje vysokou aktivitu za účelem zjištění říje a dále nízkou aktivitu z důvodu možných zdravotních problémů. Je to podpůrný nástroj pro chovatele, jak zlepšit parametry reprodukce a zdravotní stav stáda.

Inovativní vylepšení a obnova velmi dobře známého, na trhu téměř 20 let existujícího a celosvětově rozšířeného systému měření aktivity DeLaval se spustila již před několika lety, aby ve finální podobě vyhovovala požadavkům dnešních vyspělých technologií. Výsledkem bylo, že nový systém aktivity AM2 je již téměř dva roky dostupný a oba systémy - starý i nový - byly až do této chvíle souběžně k dispozici.

Nyní se výroba a prodej starého systému AM1 ukončila a my se zcela zaměřujeme na nový systém aktivity AM2. To znamená, že všechny prodeje systémů aktivity jsou od této chvíle již jen se systémem AM2.

Systém AM2 může na farmě fungovat souběžně s AM1.

Nový systém AM2 dokáže na farmách zároveň fungovat souběžně se starým systémem aktivity AM1. Nicméně buďte si prosím vědomi toho, že nový měřič aktivity AM2 vyžaduje pro svoji funkci nový přijímač aktivity AR2.

Nový Systém AM2 je založen na nové technologické platformě, která zajišťuje:

-        Odesílání 4 krát / hodinu. To znamená správné a spolehlivé údaje do systému řízení stáda

-        Rozšířený rozsah snímání. Zabezpečení vstupních dat pro řízení stáda a také to znamená menší potřebu přijímačů u velkých instalací. Z důvodu většího a lepšího dosahu snímání je na té stejné farmě potřeba méně přijímačů AR2, než kolik bylo původních přijímačů AR1. Nová jednotka AR2 může u jednoduchých instalací na velkých farmách fungovat jako převáděč. Tím se zjednodušuje instalace, protože mezi převáděči není nutné mít dlouhé kabelové připojení.

-        Zdokonalená ochrana proti úderu bleskem (u přijímače). Opět zvýšená odolnost a spolehlivost systému

-        A nakonec, AM2 se přes náš systém identifikace (ID) aktivuje automaticky. To zjednodušuje a snižuje pracovní zatížení farmáře při uvedení měřičů do provozu. Pro zapnutí nebo vypnutí měřičů aktivity už nepotřebujete používat magnet.

Pro podporu přechodu na systém AM2 při prodejní výměně a rozšíření u existující staré instalace AM1 poskytujeme pro naše zákazníky za zvýhodněnou cenu dvě prodejní sady. Jestliže si naši zákazníci objednají sadu 10-ti nebo 25-ti nových visaček aktivity AM2, získají k tomu jeden nový přijímač aktivity AR2.

Tyto nové prodejní sady jsou dostupné pouze během přechodného období, a to do 31. 12. 2016.

Na trh jsme také uvedli nový Bezdrátový přijímač aktivity (AWR ), který umožňuje přenos signálu v otevřeném prostoru a na dlouhé vzdálenosti (pastevní areály). Jednotka AWR je vybavena solárním panelem s baterií, což znamená, že není nutný žádný přívod proudu.

Žádáte-li podrobnější informace, kontaktujte prosím svého prodejního zástupce nebo dealera DeLaval !

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.